Frictie verlaging

Frictie verlaging is een belangrijk streven van producenten in een verscheidenheid aan industrieën. Of het nu gaat om de bekleding van transportbanden of die van rubberwalsen en kunststofrollen; minder wrijvingsweerstand is in veel gevallen beter. Dit is de reden dat Hardick veel investeert in nieuwe ontwikkelingen en innovaties om deze wrijvingskracht waar mogelijk te verminderen.

Al sinds het begin van de vorige eeuw vertolkt Hardick een voorlopersrol op het gebied van procesoptimalisatie in een industriële omgeving. Wij zijn uitstekend op de hoogte van de vraag vanuit de markt en proberen hier met onze producten en diensten zo goed mogelijk op in te spelen. Frictie verlaging is hierbij een belangrijk criterium.

Frictie verlaging: wat is de wrijvingscoëfficiënt?

Frictie is eigenlijk niets anders dan de weerstand die het resultaat is van twee oppervlakken die langs elkaar strijken. Deze wrijving wordt ook wel uitgedrukt in een zogenaamde wrijvingscoëfficiënt of frictie-coëfficiënt, die te berekenen is door de wrijvingskracht te delen door de normaal kracht. Inzicht in deze cijfers is van groot belang wanneer frictie verlaging het doeleinde is.

In zijn algemeenheid geldt dat een ruwer oppervlak in de meeste gevallen tot meer wrijving leidt. Toch zijn er uitzonderingen op deze regel, want ook gladde en zachte materialen kunnen resulteren in een hoge wrijving door factoren als moleculaire aantrekking en materiaalvervorming. Dit zijn allemaal aspecten die het bewerkstelligen van frictie verlaging kunnen bemoeilijken.

Frictie verlaging bij krimpbuizen

Bij de ontwikkeling van producten zoals krimpbuizen is frictie verlaging een voorname doelstelling. Een lage wrijvingsweerstand voorkomt beschadigingen en ongewenste hechting van vuiligheid of andere materialen. Een hoge oppervlaktedichtheid, zoals het geval is bij de krimpbuizen van Hardick, is in dat geval wel een vereiste.

De PFA (perfluoroalkoxy) en FEP (fluorinated ethylene propylene) krimpbuizen van Hardick onderscheiden zich door een uitermate lage frictie-coëfficiënt van 0,04 (zie voor meer informatie over de technische specificaties deze pagina). Dit maakt deze producten bijzonder geschikt voor een variëteit aan mogelijke toepassingen en productieprocessen.

Frictie verlaging bij transportbanden

Ook bij materiaal voor transportbanden is een lage wrijvingsweerstand een wenselijke eigenschap. Frictie verlaging resulteert in een verminderde wrijving tussen de onderkant van de transportband en de transporteur. Dit is zeer bepalend voor de uiteindelijke bandspanning, die zo laag mogelijk moet blijven om de transportband niet te overbelasten.

De materialen die Hardick gebruikt voor transportbanden, zoals PTFE-glas en PTFE-aramide, onderscheiden zich door een lage wrijvingscoëfficiënt van slechts 0,05. Ook kunnen wij indien gewenst extra brede transportbanden leveren om een lagere spanning te garanderen. Meer weten over frictie verlaging of heeft u andere vragen? Bel dan naar 053 435 32 35 of mail naar info@hardick.nl.