Disclaimer

© 2013 Hardick bv – Nederland

Voor alle duidelijkheid wijst Hardick bv ten aanzien van haar websites op het volgende: De websites en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Hardick bv. Het is niet toegestaan om de sites of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hardick bv. Ondanks de constante zorg en aandacht die Hardick bv aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet geheel volledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hardick bv behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze sites leiden naar websites buiten onze domeinen, welke geen eigendom zijn van Hardick bv. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hardick bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten haar domeinen . Hardick bv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Rechthebbenden van andere sites die bezwaar hebben tegen koppeling op onze sites naar hun site, wordt verzocht contact op te nemen zodat , na goed overleg, desgewenst de bewuste link(s) verwijdert kunnen worden.

Het auteursrecht van onze websites berust bij Hardick bv. Het is niet toegestaan de site te verveelvuldigen anders dan door het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het uitprinten van een enkele hardcopy. Een bezoeker(ster) van onze websites mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvuldigen zonder toestemming van Hardick bv (ook niet via een eigen netwerk).